Relicten van het kasteel in het domein Cabour

Foto

Tussen 1865 en 1908 evolueerde een hoeve tot wat in de volksmond een kasteel werd genoemd, het gebouw was eerder een jachtpaviljoen. Het werd in de zomer van 1969 gesloopt.
Van het kasteel kennen we diverse fotografische opnames. De originele plannen van het kasteel werden tot op heden niet terug gevonden.
De kadastrale mutatie van 1908 heeft de afmetingen van de plattegrond op. Hieruit blijkt dat het kasteel een T-vormig grondplan had met basisafmetingen van 10,3 op 24,5 m met een vierkante traptoren in de noordwestelijke binnenhoek van de samenkomst van de beide vleugels. De sloop in 1969 gebeurde vrij grondig, in de ondergrond bevinden zich nog de opstaande keldermuren en enkele verharde paden. De ruime kelders zijn vermoedelijk gedicht: het betrof immers halfondergrondse kelders. Een instorting (2007)  maakte een kleine ruimte vrij waarin zich geel kleurig gebakken tegels bevinden. Deze ruimte ligt West van de traptoren.
Bij het kasteel zijn een aantal restanten van bouwwerken bewaard gebleven.
De beton vloer van de stallen (bedekt met +/- 20 cm zand), een waterput en de muren van een bijgebouw zijn in de onmiddellijke omgeving terug te vinden. Het geheel lijkt op een kelderruimte van een constructie en is opgetrokken ten zuiden van het kasteel.
Bij het kasteel hoorde een in oorsprong L-vormige vijver.  Deze ondiepe waterplas met zachte aflopende oevers slibde geleidelijk dicht en werd in 1985 verder uitgegraven zodat een vierzijdige vijver ontstond met een eilandje in het midden. Alle sporen van deze ingreep werden bij de beheerwerken in maart- april 2009 door ANB verwijdert om een rechthoekige vijver te maken.
Noord- West van het kasteel lag een rozentuin en een aantal percelen voor groenteteelt. Deze werden aangelegd op genivelleerde terreinen, die tijdens de Eerste Wereldoorlog nog werden uitgebreid voor de bevoorrading van het hospitaal.

foto