Museum Wereldoorlog 2 & 2/4 Lansiers

4L
Op 8 mei 1971 ondertekende De Panne een oorkonde waardoor de gemeente het peterschap over het 2de Regiment Lansiers officieel aanvaardde. Op 17 juni 1994 werden het 2de en het 4de Regiment Lansiers samengevoegd tot het 2de /4de Regiment Lansiers. Maar op 18 juni 2010 werd dit regiment ontbonden. Het patrimonium werd verdeeld tussen de diverse petersteden, waarbij De Panne een bevoorrechte positie innam. Het CBO, het Centrum voor Basisopleiding en Scholing, werd bij de uitvoering van het transformatieplan van Defensie de nieuwe traditiedrager van het 2de /4de Regiment Lansiers. Hier ziet u de evolutie van beide regimenten vanaf hun oprichting tot aan de ontbinding en de overname van hun tradities door het CBOS.
dio 1
De algemene mobilisatie op 26 augustus 1939, het aanspoelen van zeemijnen tijdens de winter van 1939-1940 en een beginnend tekort aan allerhande producten zijn de eerste tekenen dat er een oorlog op til is. De verkoop van gasmaskers en persoonlijke schuilkelders in alle betrokken landen duidt erop dat men verwacht dat er, zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog, opnieuw oorlogsgassen zullen gebruikt worden. Met de aankomst van de eerste golf joodse vluchtelingen, vluchtelingen uit de Oost- Kantons en het neerstorten van een Duits vliegtuig op huizen waarbij slachtoffers vallen, wordt het duidelijk dat de Tweede Wereldoorlog ook in Adinkerke en De Panne zijn sporen zal nalaten.
dio 2
Operatie Dynamo, de evacuatie van Duinkerke tussen 26 mei en 4 juni 1940, is één van de meest roemrijke militaire operaties uit de Britse geschiedenis maar tevens één van de meest verpletterende nederlagen die door het Britse leger werd opgelopen. Er wordt in publicaties veelal enkel verwezen naar Duinkerke als plaats van het gebeuren en meestal geen melding gemaakt van het feit dat het hoofdkwartier op het continent - van waaruit de operatie geleid werd - en één van de evacuatiepieren zich in De Panne bevond. Na de evacuatie van de Britse en Franse troepen ligt de Westkust vol met achtergelaten materiaal, voertuigen, wapens en munitie.
Doordat de bezetter massaal goederen en voedsel opeist, ontstaat er een chronisch tekort bij de bevolking. Men probeert dit te milderen met hulporganisaties als Winterhulp en door de verdeling van voedsel en goederen via een bonnetjes systeem.

dio 4
Het Küstensperrgebiet was aan heel de West-Europese kust een 10 km diepe zone waar het leger alert bleef en de bewegingsvrijheid van de burgers beperkt was. Het Sperrgebiet was een streng bewaakte zone die de kustversterkingen in de rug beschermde tegen een invasie. Ze werd begrensd door de zuidgrens van de gemeenten Houtem, Eggewaartskapelle, Avekapelle, Pervijze, Schore, Zevekote, Gistel, Ettelgem, Meetkerke, Oostkerke en Lapscheure.
De bezetter installeert zich in hotels, scholen, pensions en leegstaande huizen. Om hun leven aangenamer te maken, eisen ze alles op wat hun nuttig lijkt. De kosten voor het verblijf worden merendeels op de gemeente verhaald. Tot in het voorjaar van 1941 is de kust van Zeebrugge tot Boulogne de verzamelplaats van Duitse troepen met de bedoeling om Engeland aan te vallen. Naargelang de krijgskansen keren, evolueert het verdedigingssysteem aan de kust van een kustbewaking (Küstenschutz) naar een zware kustverdediging. Op 19 december 1941 geeft Hitler het bevel tot het bouwen van een Neue Westwall. Na de Britse aanval op Dieppe in
augustus 1942 wordt die vervangen door de befaamde Atlantikwall. Dit was een kustverdediging die liep van Noorwegen tot aan de Frans-Spaanse grens.

dio 5
Om de kustlijn te verdedigen, werden er veel mijnenvelden aangelegd.
Van bij het begin tot lang na de oorlog maakten ze slachtoffers.
dio 6
De luchtoorlog boven de Westkust was al begonnen vόόr de uiteindelijke oorlogsverklaring. Gedurende Operatie Dynamo werden de op inscheping wachtende troepen, de duizenden vluchtelingen en de lokale bevolking dagenlang bestookt. Tijdens de oorlog vielen er ook door luchtafweer getroffen vliegtuigen neer die hun thuisbasis niet meer konden bereiken.
382
Het zware bezettingsregime en het strategische belang van de kustzone leidden ertoe dat het verzet aan de Westkust weinig spectaculaire acties, zoals aanslagen op Duitse militairen of collaborateurs, kon ondernemen. Bij de bevrijding en het beleg van Duinkerke hadden ze wel een inbreng. En op het gebied van het inwinnen van inlichtingen (spionage) en de sluikpers waren ze des te belangrijker.
dio 10
Na een infiltratie door een agente van de Duitse inlichtingsdiensten werden veel weerstanders opgepakt en naar Duitsland op transport gezet. Tweemaal waren er razzia’s onder de weerstandsgroepen; in mei 1942 met een honderdtal aanhoudingen en van maart tot augustus 1944 waarbij het net Luc (Marc) ontmanteld werd. In beide gevallen na infiltratie door de Duitse veiligheidsdienst. Wij herdenken hier de mensen die in de kampen bezweken.
Op 9 september 1944 werden Adinkerke en De Panne door Canadese troepen bevrijd. Daar waar De Panne bijna zonder slag of stoot ingenomen werd, kreeg Adinkerke het zwaarder te verduren. Er vielen slachtoffers door beschietingen vanuit Duinkerke. 6 huizen werden tot puin herleid, 45 huizen zwaar en 60 licht beschadigd, waaronder de school (nu Meester Vlaminckplein) in Adinkerke die door een obus geraakt werd en waarbij een volledige klas vernietigd werd. Doordat de Duitse troepen de vesting Duinkerke kost wat kost wilden behouden, duurde het nog tot 9 mei 1945 voor de gevechten en beschietingen stopten. Vanaf 6 oktober stond voor het beleg van Duinkerke de onafhankelijke Tsjecho-Slowaakse pantserbrigade in.
dio 11
Met de bevrijding kwamen allerhande lang gemiste en ongekende genotmiddelen terug en ontdekte men nieuwe gebruiksvoorwerpen.

OPENINGSUREN:

openingurenmuseum