Loopgrachten uit de Eerste Wereldoorlog!

In het domein Cabour liggen meer dan 2000 m Belgische en Franse Loopgraven en 8 bunkertjes uit de Eerste Wereldoorlog. Erkend als uniek in Vlaanderen.

Kaart


De loopgraven van Cabour vandaag:
De belangrijkste loopgraven vertonen een getand verloop. De noordelijke linie volgt de eerste kopjesduinen, evenwijdig aan de Veldstraat, die het duincomplex ten noorden afboordt.
In het meest oostelijke deel is de linie als een getande loopgraaf uitgewerkt, aangelegd in een opgehoogd duin. De zone naar de Veldstraat toe werd hiervoor genivelleerd en afgegraven. De loopgraaf loopt noord- zuid dwars over het terrein. Hierbij werd ingespeeld op het bestaande duinreliëf, waarbij de loopgraven op de hoge gedeelten van de duinkammen ontdubbelden. Dit gebruik maken van het bestaande reliëf verklaart meteen het grillige verloop. Deze loopgraaf is op drie plaatsen uitgerust met schuilbunkers, die over de loopgraaf heen zijn gebouwd. Ze zijn opgetrokken uit gele baksteen en voorzien van een betonnen dak.
Naar aanleiding van de Duitse Lenteoffensieven van 1918 kwam hier bovenop nog een 60 cm dikke betonplaat.
De drie schuilbunkers zijn ingeplant op de uiteinden en in het midden van de linie op ongeveer 150 m van elkaar. Vóór deze linies lagen een aantal prikkeldraadversperringen. Deze laatste tekenen zich nu nog af als mooi egaal genivelleerde stroken van ongeveer tien meter breed met een deels rechtlijnig patroon, deels zigzag verloop. Omtrent de chronologie van deze realisatie tasten we nog in het duister. De bewaarde beschrijvingen en de zeldzaam bewaarde luchtfoto’s dateren pas van eind 1917 en begin 1918.

Foto loopgrachten